In Ốp Lưng Điện Thoại iPhone 13 Pro Theo Yêu Cầu

189,000

Xóa
TẢI HÌNH LÊN
Xem Hướng Dẫn Thiết Kế Hỗ Trợ Thiết Kế Miễn Phí

Lưu ý chất lượng hình để in: Hình ảnh có chất lượng càng cao sẽ in càng tốt. HATO sẽ gọi cho anh chị nếu hình ảnh không đủ chất lượng để in. Anh chị hãy yên tâm ạ.

Để tốc độ web được nhanh, HATO đã nén ảnh lại nên ảnh hiển thị khi tải lên có thể sẽ không rõ nét như ảnh gốc. Nhưng khi in ấn HATO cam kết sử dụng ảnh gốc để chất lượng tốt nhất.

In Ốp Lưng Điện Thoại iPhone 13 Pro Theo Yêu Cầu
In Ốp Lưng Điện Thoại iPhone 13 Pro Theo Yêu Cầu

189,000

Xóa
TẢI HÌNH LÊN