Bạn đã nộp đơn ứng tuyển thành công
Cảm ơn bạn đã quan tâm công việc tại HATO Case. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả vòng 1 sau vài ngày qua email của bạn