BỘ THIẾT KẾ ỐP LƯNG ĐIỆN THOẠI STICKER IN HÌNH

Bên dưới chỉ là thiết kế ốp lưng điện thoại sticker in hình trên iPhone 11 để làm mẫu. Chat với HATO để xem trước thiết kế với hình cá nhân của anh, chị và Đặt hàng

(Hỗ trợ in cho +800 dòng điện thoại: iPhone/ Samsung/ Oppo/ Vivo/ Xiaomi/Huawei/ Zenfone/ Vsmart/ Nokia/ Lenovo/ HTC/…)

Chính sách đảm bảo độ hài lòng 100%