In Ốp Lưng Điện Thoại Samsung Note 20 Ultra Theo Yêu Cầu

129,000159,000

Xóa
TẢI HÌNH LÊN

Lưu ý chất lượng hình để in: Hình ảnh có chất lượng càng cao sẽ in càng tốt. HATO sẽ gọi cho anh chị nếu hình ảnh không đủ chất lượng để in. Anh chị hãy yên tâm ạ.

Để tốc độ web được nhanh, HATO đã nén ảnh lại nên ảnh hiển thị khi tải lên có thể sẽ không rõ nét như ảnh gốc. Nhưng khi in ấn HATO cam kết sử dụng ảnh gốc để chất lượng tốt nhất.

In ốp lưng điện thoại Samsung Note 20 Ultra theo yêu cầu
In Ốp Lưng Điện Thoại Samsung Note 20 Ultra Theo Yêu Cầu

129,000159,000

Xóa
TẢI HÌNH LÊN